NIMA ASSADI

Om Nima Assadi

Jag är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med examen från KTH. Sedan 2019 arbetar jag som konsult inom verksamhetsutveckling och samhällsbyggnad, främst med inriktning på utveckling, produktivitet, uppföljning, VDC och projektledning. 

Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Min styrka är att förstå hur dessa delar påverkar varandra och hitta möjligheter till utveckling.

Podcast

Hela kedjan är en podcast där jag varje vecka bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. I våra samtal fördjupar vi oss inom olika delar samt resonerar kring hur dessa påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? 

Podden finns tillgänglig via Itunes Podcaster, Spotify, Acast, Soundcloud, m.fl. Sök på "Hela kedjan". 

Blogg

#nimasvardag är en blogg om min vardag i samhällsbyggnadsbranschen. Inläggen startade på Linkedin i januari 2018 och behandlar ämnen såsom produktivitet, digitalisering, byggmetoder, kommande utmaningar och förslag på lösningar, m.m.

Kontakt

Vill du veta mer om mig, diskutera uppdrag eller andra förfrågningar? Skicka ett mail till: