Om Nima Assadi

Jag är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med examen från KTH. Sedan 2019 arbetar jag som konsult inom samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling, främst med inriktning på utveckling, produktivitet, digitalisering, VDC och projektledning. 

Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Min styrka är att förstå hur dessa delar påverkar varandra och hitta möjligheter till utveckling.

Podcast

Hela kedjan är podden för dig som vill höra om det senaste, viktigaste och mest spännande inom samhällsbyggnad! Vi pratar om bygg, fastigheter, anläggning, infrastruktur, stadsutveckling, arkitektur, politik, ekonomi, ledarskap, digitalisering och en hel del andra spännande områden som tillsammans, likt länkar i en kedja, ska bilda en helhet i samhällsbyggandet!

Blogg

#nimasvardag är en blogg om min vardag i samhällsbyggnadsbranschen. Inläggen startade på Linkedin i januari 2018 och behandlar ämnen såsom produktivitet, digitalisering, byggmetoder, kommande utmaningar och förslag på lösningar, m.m.

Kontakt

Vill du veta mer om mig, diskutera uppdrag eller andra förfrågningar? Skicka ett mail till: