#nimasvardag – #12

Idag är jag med på en ackordsavstämning ute på ett utav våra projekt. Jag tänker inte ge mig in i någon diskussion kring löneformen, det är den vi har och den vi förhåller oss till – det finns fördelar, det finns nackdelar.

Vill ändå nämna två intressanta observationer:
1. Tidslistan är från (vad jag vet) någongång runt 1999, ändå har ingen enhetstid justerats ner trots snart 20 år av utveckling på teknik och kunskapssidan.
2. Alla avstämningar övervakas av Byggnads (för att bl.a säkerställa följsamhet till avtal), ändå har vi ibland olika enhetstider för samma moment på två projekt med samma förutsättningar – med andra ord så har alltså tidslistan i byggavtalet frångåtts och en ny högre* enhetstid hittats på vilket får till följd att vi då har medarbetare som får olika lön trots att de gör exakt samma arbete.
Trodde meningen med byggavtalet var att det skulle följas och att det skulle bidra till en ökad enhetlighet.

*jag har en egen referensbank med 250000 timmar och har inte sett en enda nedjustering, däremot en hel del åt andra hållet.