#nimasvardag – #13

Idag har vi kick-off med alla 200 medarbetare på regionen. Dagen inleddes med att summera 2017 och vägen framåt 2018, 2019 och 2020.
Viktigt att vi har samma målbild – det är då vi är som mest enade. Sedan ska målbilden brytas ner till mer specifika aktiviteter på grupp- och personnivå så det blir tydligt hur vi alla är med och bidrar till helheten – och när det är tydligt hur vi alla är med och bidrar, då är vi som starkast! Hela eftermiddagen kommer ägnas åt grupparbeten som fokuserar på detta och vår produktivitet.

Vi kommer nå våra mål, jag är helt övertygad om det, och vi ska lyckas med detta tillsammans med seriösa leverantörer och genom att alltid ha säkerhet högst upp på agendan.