#nimasvardag – #14

Sitter och utvärderar siffror från månadens ackordsavstämningar. Som region jämför vi dels mellan projekt men även för regionen som helhet. Även om helheten visar en viss förbättring jämfört med förra månaden så kan vi inte riktigt vara nöjda med utfallet. Vi lägger fortfarande en hel del arbetstid på moment som inte är värdeskapande. Det finns flera anledningar till att det blir så och vi har valt att dela in tiden i 19 olika kategorier. Vi möttes av en del motstånd i början – vad skulle vi med alla siffror till?

Ända sedan jag började i byggbranschen har jag tyckt att för många slutsatser är baserade på känslor och tyckande som inte alltid speglar verkligheten. För att kunna bli bättre tillsammans så måste vi ha samma bild av nuläget och sanningen är nog att vi inte riktigt är där – men vi närmar oss. Vi kan sitta och klaga över att ”den och den” inte förstår eller så kan vi göra något åt det – i mina ögon är det vårt jobb att göra något åt det.

Jag tror att det kan bli jobbigt för en del när siffror och dataanalys visar att vi inte är den bästa versionen av oss själva men för alla de som vill vara med och förändra byggbranschen så är detta en förutsättning. Fortsättning följer!