#nimasvardag – #21

Min kollega Björn har ett forum där han samlar alla lagbasar ungefär en gång i kvartalet. Han brukar bjuda in mig och det är alltid lika härligt att vara med.
Forumet är en viktig temperaturmätare. Vi brukar bl.a. ta reda på hur väl regionens informationskanaler fungerar (dvs skillnaden mellan hur mycket av den information som är tänkt att nå ut till våra yrkesarbetare och som faktiskt gör det). Det brukar variera mellan projekt men alla är överens om att det kan bli bättre.
Sedan finns givetvis det självklara – kommunikation tillbaka till regionledningen.

Vad är känslan, varför är den så och vad kan vi tillsammans göra åt det?

Just till den här träffen har lagbasarna på eget initiativ ökat på mötestiden med en timme för att hinna prata om förra månadens ackordssiffror. Kanske är den inte alltför långt bort ändå, den gemensamma bilden av nuläget.

Ser fram emot att tillsammans hitta gemensamma åtgärder och mätetal för en ökad produktivitet.

(bilden är medvetet blurrad)