#nimasvardag – #24

Var i förra veckan och lyssnade när Evidens presenterade sin prognos för bostadsbyggande i Sverige.
Prognosen visar, trots en mer avvaktande marknad, att det kommer finnas fortsatt utrymme att både sälja och bygga bostäder de kommande åren.

Behovet finns och marknaden finns, det gäller bara för utbud att möta efterfråga. Jag har i min roll mer insyn i byggkostnader och vilka möjligheter som finns där – och tro mig, det finns att göra!

Efter att ha lyssnat på Evidens fick jag dock känslan att det inte kommer räcka med att endast kapa några procent i byggkostnaden, något måste även göras åt intäkten.

Jag tror det kommer bli svårt att få igång projekt med låg nyttjandegrad. Att höja nyttjandegraden, och därmed intäkten, med 10% ger mycket mer till ett projekt än att sänka byggkostnaden med 10%.

Vi ska självklart göra båda och förra veckans genomgång tyckte jag tydligt visade att det inte kommer räcka att bara göra det ena. Helt övertygad om att detta kommer leda till någonting bra.