#nimasvardag – #25

För 2 veckor sedan skickade vi ut en enkät till alla på regionen som har HK som primär arbetsplats.

Det gör mig glad att vi snabbt fick in många svar – enligt mig ett tecken på engagemang.

Idag har Sofia Hasselqvist & jag presenterat resultatet för vår regionchef samt tagit fram åtgärdsförslag som kan göra oss bättre. Apropå saker som gör mig glad måste jag nämna vår RC inställning till att lyssna på medarbetare, ta hjälp av mätetal samt att våga ta beslut. Vi gick alla tre från rummet med en ”to do”-lista, där återkoppling till alla som svarat är en av punkterna.

Det här inlägget är dock inte är klart förrän jag får säga några ord om Sofia. Hon är grym!
Vi har som region haft en alltför hög personalomsättning under de senaste åren – det finns såklart flera skäl men min slutsats är att siffran är för hög.
När personalomsättningen är hög ställer detta helt andra krav vid nyanställningar. Den berömda checklistan som man inte behöver eftersom ”de tar hand om honom/henne ute på projektet” blir helt plötsligt jätteviktig. Jag menar, om flertalet är nya även på projektet – vem ska då göra vad?
Sofia har fått göra allt. Inom kort kommer vi att bli mer självgående, vi är inte där än, och när vi är där så är det till stor del tack vare henne!