#nimasvardag – #30

För några månader sedan bjöd vi in lagbasar, platschefer och arbetschefer till en heldag med fokus på nuläge och resan mot 2020.

En av punkterna på dagordningen var Byggavtalet. Detta på önskemål från deltagarna själva – det verkar nämligen finnas en del olika uppfattningar/tolkningar.

En av riktlinjerna i Byggavtalet §3 är att det ska bidra med positiv kraft samt stimulera till goda arbetsinsatser. Fredrik Brunn höll i passet och han avslutade med frågan: vad tycker ni att vårt lönesystem beaktar bäst?

Alla deltagare fick fördela 7 poäng och nedan kan ni se resultatet:

Produktivitet: 88
Stimulera lagarbete: 42
Långsiktig löneutveckling: 12
Utveckla företaget/verksamheten: 11
Kvalitet: 7
God arbetsmiljö: 1
Säkerhet: 1

Jag säger inte att detta är representativt för branschen men det är definitivt representativt för nuläget på Veidekke Sverige.

Jag är helt övertygad om att vi måste ta ett branschansvar och gemensamt verkligen ta till oss detta inför nästa avtalsrörelse – eller vad säger ni Byggnads och Sveriges Byggindustrier (The Swedish Construction Federation)?

Vi måste få till förutsättningar där säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet prioriteras högre. Branschen måste verkligen VÅGA ta tag i detta!

Vad säger ni, är jag fel ute?