#nimasvardag – #31

P-O fick nys om min regions nya variant av månadsrapportering från projekt och ville höra mer. Jag blev glad över hans förfrågan – även om vi följer alla verksamhetskrav så är det intressant och viktigt att löpande få input från företagsledning.

Det är lätt att det blir så att varje del endast tänker på sig själv. Regionen vill ha det på ett sätt, affärsområdet på ett annat, Sverigekoncernen på ett tredje och Skandinavienkoncernen på ett fjärde. Nu säger jag inte att det nödvändigtvis är så hos min arbetsgivare men jag kan tänka mig att exemplet ovan kan vara en utmaning inom många företagskoncerner.

Vi pratar mycket om produktivitet ute på våra byggarbetsplatser – men exemplet ovan visar tydligt att produktivitetspotential finns inom fler områden.

Jag visade P-O hur flödet ser ut och att samma data kan visualiseras på olika sätt beroende på målgrupp. Vi kom ganska snabbt överens om att vi ska sitta med det här under våren och sommaren – det finns mycket potential, nu gäller det att finjustera för att maximera nyttan och på så sätt öka produktiviteten.