#nimasvardag – #39

För 2 veckor sedan samlade vi återigen alla platschefer på regionen. Temat för denna träff var produktivitet och då främst inom delarna organisation & kommunikation.

På önskemål från gruppen var denna eftermiddag upplagd på så vis att fördelningen diskussion-information låg på en betydande övervikt för det förstnämnda.

Kul inspel då detta enligt mig tyder på trygghet, engagemang och en vilja att förändra sin vardag samt en tro på att det finns mycket klokskap att lära sig av inom gruppen.

Med facit i hand borde jag ha lagt mer tid på att tänka igenom och sätta upp regler för eftermiddagen. Tanken med att gruppen själva ska få styra samtalet är bra men vi är inte riktigt där så att vi får ut det bästa av alla i rummet genom att släppa ordet fritt – men vi ska dit!

Hursomhelst. Bifogar en bild som ritades upp när gruppen pratade om framtidens organisation. Intressant att lyssna på. Här beskrevs en framtid där vi specialiserar oss ännu mer i våra roller och skapar unika team till varje projekt – vilket slutresultat vill vi nå, vilka egenskaper krävs och vilka har vi inom organisationen för att uppfylla detta. Situationsanpassat.

En förflyttning från den tidigare övertygelsen om långsiktiga relationer & team.

Produktivitetspotential?

#nimasvardag – #38

Siffrorna är inne, månadsanalysen är klar och vi börjar närma oss en statistiskt säkerställd slutsats som kan användas som beslutsunderlag när vi väljer skor för det produktiva steget in i framtidens byggbransch.

Vad det lutar åt?
Att vi med nuvarande förutsättningar och arbetssätt är en alltför lång bit ifrån för att kunna lyckas.

MEN det vi också kan se är att vi med relativt små justeringar kan få upp en riktigt bra fart och snabbt få in rätt kurs.

Självklart är det detta vi strävar efter men det kräver en ökad förståelse för helheten.
Vi är inte riktigt där i dagsläget, det är för mycket fokus på att ”effektivisera” olika delar men där helheten tyvärr missgynnas.

Vi måste hitta nuläget där alla i kedjan är vinnare.

Det företag som först hittar dit kommer kunna dra stora fördelar. Men samtidigt så måste vi ändå inse att marknaden inte alltid, som den gör nu, kommer kunna gå på högvarv – och när det vänder så är det logiskt att de företag som inte fått ordning på sin produktivitet heller inte kommer bli valda av våra kunder.

Ps. Ackordssiffrorna är i nivå med föregående månad, dvs ingen bra nivå. Men jag vill vara tydlig med att jag inte menar att peka ut en viss disciplin, vi är alla med i detta tillsammans. Ds.

#nimasvardag – #37

Har suttit med dessa herrar i två timmar och diskuterat KPI:er.

Den bästa beskrivningen av mötet jag kan komma på är kul, givande och framåt.

Inom vissa områden var vi supersynkade och inom vissa var vi inte helt hemma. MEN: Det här kommer bli riktigt bra!

Jag gillar förflyttningen till ett mer faktabaserat arbetssätt.*

Ibland är det svårt. När marknaden är het är det inte helt lätt att veta om produkten är rätt, produktiviteten är bra, utvecklingen går åt rätt håll, etc – jag menar: pengarna rullar ju in.

Genom detta arbetssätt kommer vi alltid se samma sak och kunna använda det som utgångsläge i våra diskussioner. Det är genom att utmana varandra vi blir bättre. Och roligast är det när vi även hjälper varandra att bli det!

*OBS: Jag menar verkligen inte att dessa herrar inte arbetat faktabaserat tidigare. Däremot märks det en tydlig förändring i min vardag och det jag är involverad i.
Både Hans och Kjell är väldigt kloka. Under dagens möte satt jag mest tyst och tog in klokskap.

#nimasvardag – #36

ATTRAKTIVITET & PRODUKTIVITET!

Igår fick jag prata om hur min region arbetar för att bli bättre inom attraktivitet & produktivitet.

Om vi tar attraktivitet är jag övertygad om att glada & engagerade medarbetare är nyckeln – dels inom kundnöjdhet men minst lika mycket vad gäller behålla samt attrahera nya medarbetare.
Här kan vi bli mycket bättre. Timmarna läggs redan idag men med hjälp av mer faktabaserade underlag är jag säker på att verkningsgraden snabbt kan öka.

Inom produktivitet ser jag fram emot den dagen då vi på produktutvecklingsnivå diskuterar förändringar som leder till tidsbesparingar för exempelvis ett dörrmontage från 60 till 56 minuter. Sanningen är dock att vi är ganska långt därifrån. Vi lägger alltför stor del av arbetstiden på moment som inte är värdeskapande överhuvudtaget – så först ska vi tillsammans få bort det uppenbara slöseriet, sedan kan vi på allvar utmana övriga industrier!

Det är lätt att ha åsikter om ämnena ovan och min erfarenhet är att nulägesbilden är väldigt bred och varierande.

Här har statistiken varit en riktig ögonöppnare. Den möjliggör en kall & ärlig analys av vårt nuläge.

Jag har svårt att se hur jag skulle kunna klara mig utan den.