#nimasvardag – #39

För 2 veckor sedan samlade vi återigen alla platschefer på regionen. Temat för denna träff var produktivitet och då främst inom delarna organisation & kommunikation.

På önskemål från gruppen var denna eftermiddag upplagd på så vis att fördelningen diskussion-information låg på en betydande övervikt för det förstnämnda.

Kul inspel då detta enligt mig tyder på trygghet, engagemang och en vilja att förändra sin vardag samt en tro på att det finns mycket klokskap att lära sig av inom gruppen.

Med facit i hand borde jag ha lagt mer tid på att tänka igenom och sätta upp regler för eftermiddagen. Tanken med att gruppen själva ska få styra samtalet är bra men vi är inte riktigt där så att vi får ut det bästa av alla i rummet genom att släppa ordet fritt – men vi ska dit!

Hursomhelst. Bifogar en bild som ritades upp när gruppen pratade om framtidens organisation. Intressant att lyssna på. Här beskrevs en framtid där vi specialiserar oss ännu mer i våra roller och skapar unika team till varje projekt – vilket slutresultat vill vi nå, vilka egenskaper krävs och vilka har vi inom organisationen för att uppfylla detta. Situationsanpassat.

En förflyttning från den tidigare övertygelsen om långsiktiga relationer & team.

Produktivitetspotential?