#nimasvardag – #48

HUR ÄR LÄGET?

När man pratar om leading indicators som kan signalera om ett projekt är på rätt kurs så är min uppfattning att välmående bland medarbetare är en av de viktigaste källorna.

Mår medarbetarna bra KAN projektet gå bra.
Mår medarbetarna dåligt kommer projektet INTE att gå bra.

På min region har vi en enkät med 9 kryssfrågor där alla medarbetare svarar mellan 1-10 hur de upplever att vi ligger till inom områden såsom arbetsmiljö, planering, kul på jobbet, etc.
Denna enkät, som regionen styr och ansvarar för, går ut en gång i kvartalet som ett komplement till den årliga NMI-undersökningen som HR-avdelningen ansvarar för.

Målet är inte att jämföra projekt med varandra.
Enkäten ska vara till hjälp för platsledningen att se vilka områden som upplevs som bra och vart det går att förbättra. De kan dessutom se vad de har för trend samt se hur eventuella insatser speglar sig i svaren för nästa kvartal.

Extra glad blev jag idag när Fredrik Wincent visade hur man i hans projekt valt att ta det ännu ett steg. Här får medarbetarna dagligen med hjälp av en smiley svara på frågan hur de mår idag samt möjlighet att eventuellt kommentera varför.

Svaren sammanställs i slutet av dagen och kan visualiseras nästföljande dag.

Imponerad.

#nimasvardag – #47

Idag inleds årets HMS*-vecka på Veidekke Sverige (och Veidekke Norge för den delen) och jag kickar igång den med att bjuda in Sanna Wijkander (fd Hedin) till ett studiosamtal.

Vi berör dels HMS-aspekter inom produktutveckling och inköp men kommer även in på vilka hon ser som prioriterade utvecklingsområden framöver.

Detta är det tredje avsnittet jag är med och spelar in i studioformat och precis som tidigare går klippet ut på Veidekkes interna plattform och blir tillgängligt för alla medarbetare i hela koncernen (strax över 8000) bara någon timme efter inspelning.

Kul. Enkelt. Effektivt.

Om det är bra eller inte får Veidekkes medarbetare avgöra – den feedbacken efterfrågar vi nämligen vid varje publicering. Hittills har det varit mest positivt.

Inom kort hoppas jag även att vi kan börja publicera externt. Min uppfattning är att fördelarna -by far- krossar nackdelarna med att dela med sig av en del material som i nuläget mest kommuniceras internt.

Jag får ta och återkomma i frågan!

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.

#nimasvardag – #46

Sitter tillsammans med Sofia Hasselqvist och planerar inför en konferens som ska genomföras i slutet av juni.

Kul såklart, men även ett superansvar.

Konferensen är på två dagar och deltagarantalet är elva.

2 dagar x 8 timmar x 11 personer = 176 arbetstimmar.
Spelar iofs ingen roll, hade kunnat vara 5000 eller 50. Respekt för kollegors tid måste visas oavsett kvantitet.

Vad är syftet, vad har deltagarna för förväntningar – har vi samma bild av vad vi vill få ut, hur får vi ut det bästa av varandra under konferensen och är det samma nycklar även för en lyckad höst, etc.

Många frågor.

Sofias och min uppgift blir att se konferensen ur flera olika perspektiv och med detta som underlag välja den väg vi tror är bäst.

Sedan ska fler tycka till såklart. Men bara för att man är första instans betyder det inte att man ska ta för lätt på något. Leverans är jätteviktigt och det är vår skyldighet att göra vårt bästa och vara stolta över vår leverans – även om det är ytterligare tio steg som ska tycka till innan programmet är spikat.

En månad kvar.

#nimasvardag – #45

Idag fick vi besök av Glodon Company Limited, ett kinesiskt företag verksamma inom programutveckling för byggindustrin. De är i Sverige för att träffa olika discipliner verksamma inom byggkedjan och när det kom till entreprenörer hade de som önskemål att få träffa Veidekke Sverige.

Jag tycker det är kul att få presentera vad min arbetsgivare står för, vad jag själv gör om dagarna, hur jag ser på framtidens byggbransch och hur vi med små steg i det dagliga på rätt sätt kan kliva in i den.

Även om en av deras grundtankar med besöket förmodligen var att sälja in sig så är det oavsett utfall alltid kul att få höra inspel om hur det ser ut i andra delar av världen och vad utvecklingen går mot.

Min uppfattning är att vi ibland kollar lite för smalt inom byggbranschen. Vi jämför hellre med ett internt projekt för tio år sedan än med ett externt projekt som pågår just nu.

Här måste vi inom branschen blir bättre på att dela med oss. Både lokalt inom Sverige men även utanför landsgränserna!

DELA. SHARE. CUOTA. 分享. OSAKE. Доля.

Med under presentationen var även Emile Hamon – extra kul tycker jag, för när vi är inne på framtidens byggbransch och hur eventuella steg kan tas så är det få i branschen som är lika vassa!