#nimasvardag – #41

TAKTIKTAVLAN!

Jag fick en ny chef i höstas. Slogs ganska tidigt av att han föredrog att använda whiteboardtavlan framför klassiska Powerpoints.

Jag gillar arbetssättet, det blir mer levande. Även om det ibland endast är en person som ritar så känns det varje gång som att vi håller på att ta fram någonting tillsammans.

Och det har smittat av sig.
Jag kan själv se en ökad användning av andra metoder än Powerpoint för min egen del. Vad jag ser för fördelar?
Nedan listas några:

– Mer engagerat lyssnande
– Bjuder in till delaktighet
– Lättare att fånga upp tankar och funderingar
– Enklare att förstå eftersom det går att förtydliga innehåll direkt istället för att hänvisa till en bild som kommer om 10 slides

För att citera Steve Jobs: ”People who know what they’re talking about don’t need Powerpoint”.

Nedan kan ni se en bild från den senaste taktikgenomgången jag hade med min chef. Det är inför höstens strategiarbete och självklart är tavlan placerad väl synlig mitt i det utrymme inne på HK där min region håller till.

Samma bild kommer även att kommuniceras ut till våra projekt.

Och som ni kan se på bilden är projekten centrala i vårt kommande arbete med strategin.