#nimasvardag – #43

PRODUKTIVITETSJAKTEN!

Ackordssiffror för april är nu inlästa och i sammanställningen kan vi se att helhetsresultatet hamnar på ungefär samma nivå som föregående månad.

Jämför vi projekt för projekt så kan vi se större variationer men det intressanta är att vi ändå ser att rörelserna är inom ett begränsat intervall. Siffrorna blir med andra ord mer och mer trovärdiga.

Vissa nyckeltal låser vi redan innan projektet startar, dessa blir därför svåra att påverka under projektets gång. Här kommer vi först på sikt kunna se förbättring i siffrorna.

Det som däremot är glädjande är att om vi isolerar det nyckeltal som vi i det dagliga arbetet ute på arbetsplatsen har störst möjlighet att påverka så kan vi se en förbättring på 15% om vi tar siffran för april 2018 och jämför med medelvärdet för juli-december 2017.

Lika viktigt som det är att vara kall i analysen och hela tiden arbeta med förbättringar, lika viktigt är det även att lyfta fram det som blir bättre.

För även om vi inte levererar enligt det önskade läget riktigt ännu så är det härligt och motiverande att känna att vi är på rätt väg!

Frågor på det?