#nimasvardag – #48

HUR ÄR LÄGET?

När man pratar om leading indicators som kan signalera om ett projekt är på rätt kurs så är min uppfattning att välmående bland medarbetare är en av de viktigaste källorna.

Mår medarbetarna bra KAN projektet gå bra.
Mår medarbetarna dåligt kommer projektet INTE att gå bra.

På min region har vi en enkät med 9 kryssfrågor där alla medarbetare svarar mellan 1-10 hur de upplever att vi ligger till inom områden såsom arbetsmiljö, planering, kul på jobbet, etc.
Denna enkät, som regionen styr och ansvarar för, går ut en gång i kvartalet som ett komplement till den årliga NMI-undersökningen som HR-avdelningen ansvarar för.

Målet är inte att jämföra projekt med varandra.
Enkäten ska vara till hjälp för platsledningen att se vilka områden som upplevs som bra och vart det går att förbättra. De kan dessutom se vad de har för trend samt se hur eventuella insatser speglar sig i svaren för nästa kvartal.

Extra glad blev jag idag när Fredrik Wincent visade hur man i hans projekt valt att ta det ännu ett steg. Här får medarbetarna dagligen med hjälp av en smiley svara på frågan hur de mår idag samt möjlighet att eventuellt kommentera varför.

Svaren sammanställs i slutet av dagen och kan visualiseras nästföljande dag.

Imponerad.