#nimasvardag – #44

BACK IN THE STUDIO!

Idag gästade Hans Hellron studion och vi pratade strategiarbete, framgångsfaktorer för den interna bostadsaffären på Veidekke Sverige, nycklar till att förbättra produktiviteten inom byggbranschen och mycket mer.

Vi hade kunnat prata på hur länge som helst. Det är väldigt kul och intressant att samtala med Hasse och han har en väldigt ödmjuk approach.

För formatet vi har valt är det dock viktigt att klippen inte blir för långa. Om våra medarbetare är intresserade går det alltid att höra av sig till gästen för att höra mer, eller till mig som programledare för att önska ett annat format där vi kan gå mer på djupet.

En personlig åsikt jag har är att våra mest engagerade medarbetare även brukar vara våra bästa.
Och om jag kan öka på det engagemanget genom att förmedla spännande saker som händer inom företaget samt vart företaget är på väg – då är det även min uppgift att hitta på kreativa sätt att göra det på.

..och om vi ska vara ärliga så är det faktiskt rätt kul att stå i en studio.

#nimasvardag – #43

PRODUKTIVITETSJAKTEN!

Ackordssiffror för april är nu inlästa och i sammanställningen kan vi se att helhetsresultatet hamnar på ungefär samma nivå som föregående månad.

Jämför vi projekt för projekt så kan vi se större variationer men det intressanta är att vi ändå ser att rörelserna är inom ett begränsat intervall. Siffrorna blir med andra ord mer och mer trovärdiga.

Vissa nyckeltal låser vi redan innan projektet startar, dessa blir därför svåra att påverka under projektets gång. Här kommer vi först på sikt kunna se förbättring i siffrorna.

Det som däremot är glädjande är att om vi isolerar det nyckeltal som vi i det dagliga arbetet ute på arbetsplatsen har störst möjlighet att påverka så kan vi se en förbättring på 15% om vi tar siffran för april 2018 och jämför med medelvärdet för juli-december 2017.

Lika viktigt som det är att vara kall i analysen och hela tiden arbeta med förbättringar, lika viktigt är det även att lyfta fram det som blir bättre.

För även om vi inte levererar enligt det önskade läget riktigt ännu så är det härligt och motiverande att känna att vi är på rätt väg!

Frågor på det?

#nimasvardag – #42

NU KÖR VI!

Under våren har Hasse och jag arbetat fram ett styrkort som på ett tydligt och enkelt sätt visualiserar KPI:er för den interna bostadsaffären på Veidekke Sverige.

Först och främst visualiseras nuläget i siffror och grafer. Med detta som faktabaserat stöd kan vi då på ett tydligt sätt se hur vi ligger till jämfört med vår målsättning.
En så kallad monitorering.

Men det finns mer. Styrkortet är uppbyggt på så vis att vi alltid kommer att kunna se en trend – och eftersom vi även mäter ”lite mjukare data” så skapar vi oss möjligheter till att kunna ta faktabaserade* beslut inför framtiden.
Key performance indicators.

Och förutom det här med att ”ta rätt beslut” så kommer vi hela tiden på ett enkelt sätt kunna förklara varför någonting känns bra eller dålig, varför vi ska prioritera en viss fas i vår process, etc.

* = OBS Jag vill vara tydlig med att jag INTE menar att faktabaserade beslut är något nytt. Med all den kompetens som finns inom bolaget så är det klart att besluten är faktabaserade – men med detta verktyg (styrkortet) säkerställer vi att alla har samma bild av vårt nuläge och vår trend. Vi eliminerar mao risken för missförstånd samt möjliggör så att fler kloka tankar kan komma in och tillföra i diskussionen.

#nimasvardag – #41

TAKTIKTAVLAN!

Jag fick en ny chef i höstas. Slogs ganska tidigt av att han föredrog att använda whiteboardtavlan framför klassiska Powerpoints.

Jag gillar arbetssättet, det blir mer levande. Även om det ibland endast är en person som ritar så känns det varje gång som att vi håller på att ta fram någonting tillsammans.

Och det har smittat av sig.
Jag kan själv se en ökad användning av andra metoder än Powerpoint för min egen del. Vad jag ser för fördelar?
Nedan listas några:

– Mer engagerat lyssnande
– Bjuder in till delaktighet
– Lättare att fånga upp tankar och funderingar
– Enklare att förstå eftersom det går att förtydliga innehåll direkt istället för att hänvisa till en bild som kommer om 10 slides

För att citera Steve Jobs: ”People who know what they’re talking about don’t need Powerpoint”.

Nedan kan ni se en bild från den senaste taktikgenomgången jag hade med min chef. Det är inför höstens strategiarbete och självklart är tavlan placerad väl synlig mitt i det utrymme inne på HK där min region håller till.

Samma bild kommer även att kommuniceras ut till våra projekt.

Och som ni kan se på bilden är projekten centrala i vårt kommande arbete med strategin.