#nimasvardag – #55

#nimasvardag – #55

NÄSTA KAPITEL!

Jag har sagt upp mig.

Jag drivs av ständiga förbättringar och att med faktabaserade underlag hitta rätt väg för att bli ledande. Att med en säkerställd nulägesbild hitta nya sätt för att med rejäla kliv marschera in i framtiden är ett genuint driv inom mig. En passion.

Tekniken och kompetensen runt omkring oss blir vassare för varje dag, och att i ett sådant läge välja att göra som vi alltid gjort är i mina ögon samma sak som att kasta bort fantastiska möjligheter.

Att utmana det okända är också anledningen till mitt beslut att lämna tryggheten hos min nuvarande arbetsgivare. Det har varit en fantastisk tid men jag ser fram emot att utmana mig själv för att se hur ett miljöombyte kan bidra till att ytterligare elda på mitt driv samt hitta nya tillämpningsområden för min kompetens.

Vad som händer i höst återstår att se. Till att börja med kommer jag att unna mig lite längre semester.

#nimasvardag – #54

Vad gör jag om dagarna?

Är på konferens med det gäng som i det dagliga arbetar som stödfunktioner på enheten för Veidekke Sveriges bostadsproduktion i Stockholm.

En av dagens första övningar var att alla under fem minuter fick berätta vad de gör om dagarna. Detta kopplade vi sedan ihop med förväntningar från våra projekt samt från centralt håll inom företaget (vi har samlat in feedback inför konferensen som presenterades först efter att alla fått berätta).

Bästa beskrivningen av mina egna dagar är att jag arbetar med utveckling. Det kanske inte är så specifikt och detaljerat som många som frågar hade önskat men det är sanningen. Det finns en otrolig variation mellan mina arbetsuppgifter och det kan skilja en hel del mellan dagar, t.o.m. mellan för- och eftermiddag.

Hur ser vårt nuläge ut? Vart ska vi? Vilka hinder ser vi? Vilka resurser har vi? Vad kan vi vidta för actions?
Det är min uppgift att göra förarbetet för att sedan tillsammans med mina medarbetare svara på dessa frågor och när vi bestämt väg även vara med och aktivt både delta och bidra.

Det kan vara i bakgrunden, det kan vara längst fram i ledet – båda har sin charm.

#nimasvardag – #53

Har tidigare idag suttit med Jörgen Stattin och gått igenom halvårsresultatet i vår monitor för månadsrapportering från alla Veidekke Sveriges pågående bostadsprojekt i Stockholm.

Trenden är lite varierande. Inom vissa områden har vi under denna korta period tagit jättekliv och inom vissa andra har det varit lite mer avvaktande.

Det vi däremot tar med oss är att vi nu under ett halvår har satt siffror på vårt nuläge samt identifierat ”early warnings” som vi noga följer upp månad för månad.

Med hjälp av denna monitor slipper vi lägga en massa tid på att diskutera vad som är sant och inte. Här kan vi tydligt se både nuläge och trend – detta möjliggör för oss att istället fokusera på vilka eventuella åtgärder vi bör sätta in för att snabbt ta oss tillbaka på rätt spår.

Det var Jörgen som var först med att visa mig ett ”Balanserat Styrkort” och han var även med i december när vi började skissa på monitorn som vi har framför oss idag. För det ska han verkligen ha ett tack!

#nimasvardag – #52

Har ägnat eftermiddagen till att tillsammans med Tord Sundberg följa upp hur många timmar våra yrkesarbetare i snitt lägger på olika arbetsmoment samt om det går att göra om den totala tidsåtgången till nyckeltal per boarea.

Det vi insåg ganska snabbt var att även om planlösningar varierar mellan projekt så är arbetstiden ungefär samma. Har vi exempelvis fyra lägenheter per plan tar arbetet en viss tid – oavsett om den totala boarean varierar något.
Detta är viktigt att ha med sig. Inom bygg hör man ofta att alla projekt är unika och därför inte kan jämföras – det vi precis har kommit fram till tyder på motsatsen. Dessutom siffermässigt uppbackad.

Sammanfattningsvis fick vi med oss en del nyckeltal som kommer vara till stor hjälp vid kalkyl och planering av framtida projekt.
Alltid kul att sitta med Tord. Vi brukar se saker och ting från olika infallsvinklar men i slutänden landar vi oftast i en gemensam slutsats.

Sidenote om Tord är att det var honom jag tog rygg på när jag var ny som arbetsledare. Han tog sig alltid tiden till att förklara, svara på frågor och peppa – något jag är väldigt tacksam för!