#nimasvardag – #52

Har ägnat eftermiddagen till att tillsammans med Tord Sundberg följa upp hur många timmar våra yrkesarbetare i snitt lägger på olika arbetsmoment samt om det går att göra om den totala tidsåtgången till nyckeltal per boarea.

Det vi insåg ganska snabbt var att även om planlösningar varierar mellan projekt så är arbetstiden ungefär samma. Har vi exempelvis fyra lägenheter per plan tar arbetet en viss tid – oavsett om den totala boarean varierar något.
Detta är viktigt att ha med sig. Inom bygg hör man ofta att alla projekt är unika och därför inte kan jämföras – det vi precis har kommit fram till tyder på motsatsen. Dessutom siffermässigt uppbackad.

Sammanfattningsvis fick vi med oss en del nyckeltal som kommer vara till stor hjälp vid kalkyl och planering av framtida projekt.
Alltid kul att sitta med Tord. Vi brukar se saker och ting från olika infallsvinklar men i slutänden landar vi oftast i en gemensam slutsats.

Sidenote om Tord är att det var honom jag tog rygg på när jag var ny som arbetsledare. Han tog sig alltid tiden till att förklara, svara på frågor och peppa – något jag är väldigt tacksam för!