#nimasvardag – #53

Har tidigare idag suttit med Jörgen Stattin och gått igenom halvårsresultatet i vår monitor för månadsrapportering från alla Veidekke Sveriges pågående bostadsprojekt i Stockholm.

Trenden är lite varierande. Inom vissa områden har vi under denna korta period tagit jättekliv och inom vissa andra har det varit lite mer avvaktande.

Det vi däremot tar med oss är att vi nu under ett halvår har satt siffror på vårt nuläge samt identifierat ”early warnings” som vi noga följer upp månad för månad.

Med hjälp av denna monitor slipper vi lägga en massa tid på att diskutera vad som är sant och inte. Här kan vi tydligt se både nuläge och trend – detta möjliggör för oss att istället fokusera på vilka eventuella åtgärder vi bör sätta in för att snabbt ta oss tillbaka på rätt spår.

Det var Jörgen som var först med att visa mig ett ”Balanserat Styrkort” och han var även med i december när vi började skissa på monitorn som vi har framför oss idag. För det ska han verkligen ha ett tack!