#nimasvardag – #54

Vad gör jag om dagarna?

Är på konferens med det gäng som i det dagliga arbetar som stödfunktioner på enheten för Veidekke Sveriges bostadsproduktion i Stockholm.

En av dagens första övningar var att alla under fem minuter fick berätta vad de gör om dagarna. Detta kopplade vi sedan ihop med förväntningar från våra projekt samt från centralt håll inom företaget (vi har samlat in feedback inför konferensen som presenterades först efter att alla fått berätta).

Bästa beskrivningen av mina egna dagar är att jag arbetar med utveckling. Det kanske inte är så specifikt och detaljerat som många som frågar hade önskat men det är sanningen. Det finns en otrolig variation mellan mina arbetsuppgifter och det kan skilja en hel del mellan dagar, t.o.m. mellan för- och eftermiddag.

Hur ser vårt nuläge ut? Vart ska vi? Vilka hinder ser vi? Vilka resurser har vi? Vad kan vi vidta för actions?
Det är min uppgift att göra förarbetet för att sedan tillsammans med mina medarbetare svara på dessa frågor och när vi bestämt väg även vara med och aktivt både delta och bidra.

Det kan vara i bakgrunden, det kan vara längst fram i ledet – båda har sin charm.