#nimasvardag – #61

Besökte i förra veckan teamet bakom Build-r för att samtala samt på nära håll se deras robot som kan installera gipsväggar. Kul att bli inbjuden och kul att diskutera ny teknik.

När jag var arbetsledare önskade jag en drönare som kunde flyga runt på bygget efter arbetstid och fota framdriften. Fotodokumentationen skulle kopplas till en mjukvara som snabbt och enkelt kunde visa mig hur vi låg till enligt tidplan samt status på arbetsmiljö.

Har ännu inte hört talas om något liknande. Om 10 år är det säkert standard i byggprojekt.

Vad gäller människa vs robot är jag av uppfattningen att vi ska komplettera varandra, inte konkurrera ut. Robotar kan hjälpa människor med moment som är tunga och/eller tråkiga samt arbeta tider då människan inte vill vara på arbetsplatsen (inom bygg ofta före 06.30 och efter 16.00).

Ibland känns det som att många väntar på att robotar ska komma och förändra industrin. Det får mig att tänka på att det redan idag med hjälp av datorkraft går att exempelvis optimera planlösningar och tidplaner. Ändå är intresset för detta nästan obefintligt. Varför?

Är det verkligen ny teknik som kommer förändra vår bransch? Delvis skulle jag säga. Första steget är enligt mig snarare förändrat mindset i ledarskap.

Mer om det senare!