#nimasvardag – #71

Emile Hamon skriver i Byggindustrin på temat ”Samverkan för ökad effekt av digitalisering”. Inlägget lyfter fram att Bank-id och Swish kommit fram tack vare samverkan. Hade respektive bank endast sett till sina egna behov hade dessa tjänster förmodligen inte haft samma effekt för oss konsumenter. Företagsnytta möter samhällsnytta. I like it.

För byggbranschen då? Emile lyfter fram I:et i BIM som något med stor potential. Och jag håller med.
Tre steg:
1. Vilken information vill vi ha med? Alldeles för många i branschen är för dåligt insatta i vad BIM är och hur det funkar. Pengarna har ju trots allt rullat in och fortsätter göra, oavsett anpassning till digitaliseringens möjligheter.
2. Hur ska informationen vara representerad. Desto mer information vi för in i en modell, desto tyngre blir den. Här är jag inne på länkad information – att kunna klicka sig vidare till andra databaser med uppdaterade produktblad och information.
3. Vem ska ansvara för att modellera in informationen? Historiskt har detta ansvar legat på projektörer såsom A, K, E och VVS. Ju mer detaljerad information som ska in – desto större ansvar borde då enligt mig ligga på beställare och entreprenör.

Eller?

Jag ser bara möjligheter. Det är kul! Bara att bestämma sig och köra!