#nimasvardag – #145


För några veckor sedan träffade jag Beata Wickbom för att prata om digitaliseringens möjligheter. På mitt frågepapper hade jag antecknat: ”algoritmer, machine learning och blockchain – vad betyder de?”

Förutom att höra henne på ett pedagogiskt sätt förklara respektive begrepp så fick Beata mig att få en inblick i hur dessa tre används idag och kanske framförallt vilka möjligheter som finns framåt.

Dessa tre har verkligen potential att revolutionera byggbranschen till det bättre. Jag är övertygad om att information och informationsflöde är en av nycklarna till en bättre bransch. Informationsbärare som kan hämta, innehålla, visualisera och transportera vidare information kommer vara en självklarhet för de byggaktörer som vill vara bäst!

Med algoritmer kan vi samla olika typer av datapunkter.
Med blockchain kan vi spåra informationshistorik samt välja vad vi vill dela med oss av till andra.
Med machine learning kan vi lära datorn att hjälpa oss.

Så många möjligheter.. Rekommenderar alla som är intresserade av utveckling att gå in och lyssna!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Följ oss på FACEBOOKINSTAGRAM, LINKEDIN och TWITTER

#nimasvardag – #144


Åsa Degermark brinner för ledarskap, kommunikation och digital transformation. Hon har en bakgrund inom Ericssons organisation, varav sex år som kommunikationschef för avdelningen ”Teknik och Innovation” och är sedan 2018 en flitigt anlitad föreläsare!

Att lyckas med ledarskap i en värld som blir mer och mer digital är en aktuell fråga i många branscher och samhällsbyggnadsbranschen är inget undantag!

Hur digital behöver man vara om man ska leda en digital transformation? Vilket stöd behöver man från bolagsledning? Vad bör man tänka på för att lyckas med implementering av nya verktyg?

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Följ oss på FACEBOOKINSTAGRAM, LINKEDIN och TWITTER

#nimasvardag – #143


Peter Palm är lektor vid Malmö Universitet. Hans forskning innefattar bl.a. hur fastighetsbolag organiserar sin förvaltning samt hur marknadsinformation kan användas till fastighetsvärdering.
Vi pratar om hur digitaliseringens intåg och all tillgänglig data har påverkat fastighetsbranschen samt vad AI skulle kunna hjälpa till med.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Följ oss på FACEBOOKINSTAGRAM och LINKEDIN!