#nimasvardag – #245

Nu har det gått nästan en vecka men jag vill passa på att ge en shout-out till årets Samhällsbyggnadsdagarna. Ett väldigt spännande program och bra tempo med parallella spår. Det förändrade arbetssättet under pandemin har öppnat upp en rad möjligheter med digitala seminarium, m.m. vilket absolut är bra men det är fortfarande något speciellt med att vara på plats fysiskt och framförallt när det är så många intressanta pass som ska hinnas med.

Stort tack till Samhällsbyggarna och då framförallt Joanna Messmer, Hawler Harde Rabun och Mikaela Johnson. Jag har sett hur hårt ni har arbetat för detta.

Vill också passa på att säga tack för ett bra samspel till Caroline Szyber som tillsammans med mig axlade moderator-rollen under konferensen!

Nu har vi fyllt på med energi inför hösten!