#nimasvardag – #15

Varje månad har vi en månadsavstämning där regionens stödfunktioner sitter tillsammans och bl.a. går igenom nuläget i våra projekt, koordinerar fokusområden och får en uppdatering om händelser under månaden som på ett eller annat sätt kommer påverka vårt arbete.
Eftermiddagen ägnas åt att träffa de medarbetare som är nyanställda sedan förra månaden. Om vi tittar tillbaka på de tre senaste åren så har vi haft en väldigt hög personalomsättning i min region.

Det finns självklart olika anledningar till detta, både externa och interna. Min uppfattning är att vi måste vara otroligt självkritiska varje gång vi tappar en medarbetare – vad hade vi kunnat göra annorlunda?

Jag kan exempelvis inte styra över närhet till chef eller eventuella löften under rekryteringsperiod men det jag kan göra är att göra mitt bästa för att alla nya medarbetare ska känna sig välkomna, veta vart de kan vända sig inom olika ämnesområden samt få en känsla för vad företagets värderingar står för, företagets historia och en förståelse för organisationsstrukturen.

Här en bild från förmiddagens månadsavstämning.

#nimasvardag – #14

Sitter och utvärderar siffror från månadens ackordsavstämningar. Som region jämför vi dels mellan projekt men även för regionen som helhet. Även om helheten visar en viss förbättring jämfört med förra månaden så kan vi inte riktigt vara nöjda med utfallet. Vi lägger fortfarande en hel del arbetstid på moment som inte är värdeskapande. Det finns flera anledningar till att det blir så och vi har valt att dela in tiden i 19 olika kategorier. Vi möttes av en del motstånd i början – vad skulle vi med alla siffror till?

Ända sedan jag började i byggbranschen har jag tyckt att för många slutsatser är baserade på känslor och tyckande som inte alltid speglar verkligheten. För att kunna bli bättre tillsammans så måste vi ha samma bild av nuläget och sanningen är nog att vi inte riktigt är där – men vi närmar oss. Vi kan sitta och klaga över att ”den och den” inte förstår eller så kan vi göra något åt det – i mina ögon är det vårt jobb att göra något åt det.

Jag tror att det kan bli jobbigt för en del när siffror och dataanalys visar att vi inte är den bästa versionen av oss själva men för alla de som vill vara med och förändra byggbranschen så är detta en förutsättning. Fortsättning följer!

#nimasvardag – #13

Idag har vi kick-off med alla 200 medarbetare på regionen. Dagen inleddes med att summera 2017 och vägen framåt 2018, 2019 och 2020.
Viktigt att vi har samma målbild – det är då vi är som mest enade. Sedan ska målbilden brytas ner till mer specifika aktiviteter på grupp- och personnivå så det blir tydligt hur vi alla är med och bidrar till helheten – och när det är tydligt hur vi alla är med och bidrar, då är vi som starkast! Hela eftermiddagen kommer ägnas åt grupparbeten som fokuserar på detta och vår produktivitet.

Vi kommer nå våra mål, jag är helt övertygad om det, och vi ska lyckas med detta tillsammans med seriösa leverantörer och genom att alltid ha säkerhet högst upp på agendan.

#nimasvardag – #12

Idag är jag med på en ackordsavstämning ute på ett utav våra projekt. Jag tänker inte ge mig in i någon diskussion kring löneformen, det är den vi har och den vi förhåller oss till – det finns fördelar, det finns nackdelar.

Vill ändå nämna två intressanta observationer:
1. Tidslistan är från (vad jag vet) någongång runt 1999, ändå har ingen enhetstid justerats ner trots snart 20 år av utveckling på teknik och kunskapssidan.
2. Alla avstämningar övervakas av Byggnads (för att bl.a säkerställa följsamhet till avtal), ändå har vi ibland olika enhetstider för samma moment på två projekt med samma förutsättningar – med andra ord så har alltså tidslistan i byggavtalet frångåtts och en ny högre* enhetstid hittats på vilket får till följd att vi då har medarbetare som får olika lön trots att de gör exakt samma arbete.
Trodde meningen med byggavtalet var att det skulle följas och att det skulle bidra till en ökad enhetlighet.

*jag har en egen referensbank med 250000 timmar och har inte sett en enda nedjustering, däremot en hel del åt andra hållet.

#nimasvardag – #11

Sitter på ledningsgruppsmöte hela dagen idag. Vår region har 200 medarbetare och omsätter en miljard kronor om året så det innebär ett stort ansvar att sitta här i rummet och vara en del i regionens strategiska beslut. Förutsatt att förberedelserna inför mötet är bra kan man hinna med en hel del på 8 timmar – mycket i min roll handlar om att få till flytet. Alla i rummet vill göra sitt bästa, min roll är att bidra till att vi blir bäst tillsammans.

Jag har även en stående punkt som går under ”verksamhetsutveckling” och idag handlar den om hur vi kan öka transparens, kvalitet, värde och engagemang i hela vår projektkedja – från tidiga anbud till avslutad produktion!

#nimasvardag – #10

När man har 200 medarbetare som lyssnar är det viktigt att förvalta tiden väl och lyckas nå ut. Fredagen spenderas med att ta fram en presentation och viktiga punkter som ska förmedlas på regionträffen i nästa vecka.

Högtalarna spelar The Weeknd och Linda Brambeck suktar besviket efter Avicii.