#nimasvardag – #250


Det verkar inte inte bara vara dagarna i november som är mörka. Lyssnar man på olika branschföreträdare för byggbranschen så är mörker en bra beskrivning av vardagen även där. Men är det hela sanningen? Tillsammans med Anders Siljevall som är reporter på tidningen Byggindustrin går vi igenom kvartalsrapporter, VD-ord och andra nyheter för att skapa oss en bild av branschläget hösten 2023 samt signaler om den närmaste perioden framåt.

#nimasvardag – #249


Ni har säkert hört det på nyheterna. Segregationen ökar i våra bostadsområden och städer och trots att medvetenheten kring detta sedan en tid tillbaka har ökat så har problemen inte minskat.
I detbatten hörs en del förslag på åtgärder men är de rätt? Och är det tillräckligt?
Peter Esaiasson är forskare vid Göteborgs Universitet och är väl insatt i ämnet.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!

#nimasvardag – #248


Det offentliga rummet är en otroligt viktig del i samhällsplaneringen. De kanske vanligaste delarna: gator, torg och parker är ytor som allmänheten äger gemensamt och som uppfyller viktiga syften. Och syftena är flera, men hur har dessa förändrats över tid och hur ser det ut framåt? Tänker vi annorlunda när vi planerar idag och i så fall hur?
Elisabet Elfström är stadsträdgårdsmätare i Stockholms stad och har i och med det en övergripande roll i hur Stockholm utformas.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!

#nimasvardag – #247

Under de senaste åren har jag arbetat med en ny tjänst som jag är övertygad om kommer att förändra byggbranschen till det bättre. Jag skrev redan i februari här på Linkedin att jag arbetade med något maxat min engagemangsnivå och som jag verkligen tror på. Hur jag känner idag? Ännu starkare! Nu när vi är 2-3 veckor från att lansera så vill jag passa på att rikta ett tack till några personer:

Tack till Josef Guttenkunst som utan att tveka sa JA till, och möjliggjorde för, ett proof-of-concept. Ali Ranji som trots ny i rollen och säkert 150 punkter på agendan bjöd in sin ledningsgrupp till att lyssna och där vi haft peppande samtal även efter. Magnus Hjelmgren som är väl insatt i branschproblematiken och som gav oss chansen. Karl Sundholm som tog ett möte trots första dagen på semestern och som tipsat vidare. Lars-Ove Persson som lyssnat intresserat och förmedlat kontakt. Tommy Lenberg som ser nyttan och har öppnat dörrar. Carolina Lejon för att vi även fick utföra ett proof-of-concept inom förvaltning.
Sist men inte minst tack till Hayar Gohary för att du sa ”KÖR” den där dagen på cafet och gav mig Josefs kontaktuppgifter. Och vips så var cirkeln i det här inlägget sluten.

Vi är igång på riktigt sedan i somras och exakt vad det är vi arbetar med ber jag om att få återkomma till under senare delen av november. Nu är lansering nära!

#nimasvardag – #246


Hösten 2023 ser den ekonomiska vardagen i samhällsbyggnadssektorn inte alls ut på samma sätt som den gjorde för två år sedan. Inte klimatvardagen heller för den delen. Nya förutsättningar råder och det finns en förväntan på olika fastighetsbolag att ta på sig ledartröjan för att visa vägen. Byggandet ska hållas igång trots tuff ekonomi samtidigt som klimatavtrycket ska vara så lågt som möjligt.
Thomas Erséus är VD för AMF Fastigheter och i detta avsnitt får vi höra mer om deras nuläge och planerna framåt.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!

#nimasvardag – #245

Nu har det gått nästan en vecka men jag vill passa på att ge en shout-out till årets Samhällsbyggnadsdagarna. Ett väldigt spännande program och bra tempo med parallella spår. Det förändrade arbetssättet under pandemin har öppnat upp en rad möjligheter med digitala seminarium, m.m. vilket absolut är bra men det är fortfarande något speciellt med att vara på plats fysiskt och framförallt när det är så många intressanta pass som ska hinnas med.

Stort tack till Samhällsbyggarna och då framförallt Joanna Messmer, Hawler Harde Rabun och Mikaela Johnson. Jag har sett hur hårt ni har arbetat för detta.

Vill också passa på att säga tack för ett bra samspel till Caroline Szyber som tillsammans med mig axlade moderator-rollen under konferensen!

Nu har vi fyllt på med energi inför hösten!