#nimasvardag

#nimasvardag – #259

Att cement är en avgörande komponent i betong och därmed en väldigt viktig faktor i bygg- och anläggningsbranschen är det nog få personer som kan vifta bort. Samtidigt uppstår stora koldioxid utsläpp i samband med produktionen och om branschen ska minska sina utsläpp till noll så finns det en hel del att göra. Karin Comstedt Webb är vice VD på Heidelberg Materials i Sverige och i det här avsnittet pratar vi om materialförsörjning, hållbarhet, gamechangers och lite till.

#nimasvardag – #258

Att vara med från första ritstreck till att förvalta en byggnad i över 100 år. För några kanske det låter som en dröm men samtidigt är det en rätt bra beskrivning av vardagen för flertalet byggherrar i Sverige. Här finns mycket intressant att prata om och det var just vad jag fick göra med Tommy Lenberg som är VD för Byggherrarna.

#nimasvardag – #255

Bankinitiativet Hållbar byggbransch är ett gemensamt initiativ för att motverka fusk och kriminalitet i byggbranschen. Som grundare till initiativet hittar vi Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Sparbankerna och tanken är att införa bankgemensamma särskilda villkor för att standardisera bankernas krav vid kreditgivning.

Roger H Germer är verksamhetsledare för Bankinitiativet och i detta avsnitt får vi veta vad införandet mer konkret kommer innebära för byggbranschen och när vi kan börja se resultat.

Läs mer om Bankinitiativet (klicka här)!

#nimasvardag – #254


En snabb titt i Trafikverkets planering visar att de årliga investeringarna inom några år kommer gå från stora till ännu större. Och det är en del projekt som sticker ut lite mer än andra.
Patrick Guné är chef för verksamhetsområdet Stora Projekt på Trafikverket.
Vi pratar om hur Trafikverket arbetar med stora projekt, hur organisationen ser ut, entreprenadformer och en hel del annat.