#nimasvardag

#nimasvardag – #222


Hade förmånen att få starta min vecka med en bättre förmiddag tillsammans med de här två! Förutom att prata minnen så blev det en hel del givande diskussioner om byggprojekt, förändringsledning och branschens klimatarbete! Intressanta och viktiga ämnen kombinerat med olika perspektiv.

Johnny Kellner och jag gör vad vi kan för att ha som rutin att ses med jämna mellanrum. Johnny är en person som jag skulle kunna prata med dagligen utan att få slut på saker att prata om. Jag är glad att jag insåg detta tidigt under min tid på Veidekke och att Johnny alltid tagit sig tiden att dela med sig av sina erfarenheter, lyssna på mina frågor & inspel samt på ett ödmjukt sätt resonera kring frågorna. Det har genom åren varit väldigt intressanta och lärorika samtal för min del.

Mathias Holmqvist är nog den person som jag haft mest kontakt med under de senaste åren. Han lär mig nya saker dagligen och finns alltid där när jag har frågor kopplat till de projekt jag driver som beställarombud. Han är också den person som varit tydligast mot mig när det gäller balansen mellan arbetstid och privattid. Det finns mycket kvar att lära och jag ser fram emot att samarbeta vidare!

Förresten, nu när ni ändå har läst ända hit: Hela kedjan har släppt några riktiga kanonavsnitt under den senaste tiden. Cecilia Hermansson och Ida Karlsson har gästat de två senaste och nästa vecka får ni höra från Roberto Maiorana! Sen tror jag att vi pausar någon vecka så att ni hinner lyssna ikapp, de här avsnittet är alldeles för bra för att missa!!

In och följ Hela kedjan så ni håller er uppdaterade om nya avsnitt och kommande gäster!

#nimasvardag – #221

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det har fastslagits av regeringen i 2017 års klimatlag. Att nå den högt ställda målsättningen kommer att kräva omfattande systemförändringar i hela samhället.

Ida Karlsson är doktorand på Chalmers Tekniska Högskola och arbetar med att ta fram transformativa utvecklingsvägar för försörjningskedjorna för byggnader och transportinfrastruktur i Sverige inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#nimasvardag – #220


Att dagens ekonomiska situation i hög grad har påverkat marknadsläget i samhällsbyggnadsbranschen är det nog få personer som säger emot. En del fastighetsbolag har svårt att refinansiera sina verksamheter, ännu fler har pausat de projekt som går att pausa och byggföretag kämpar å ena sidan för att hantera de konsekvenser som uppstår vid inställda projekt samt att faktiskt kunna färdigställa de projekt som är igång trots utmaningar med skenande materialpriser.

Allt det här samtidigt som vi är i ett kritiskt läge med att ställa om hela branschen för att kunna nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Cecilia Hermansson har tidigare varit chefsekonom vid Swedbank och ledamot i det Finanspolitiska rådet. Idag är hon forskare i finansiell ekonomi på KTH och ordförande i Klimatpolitiska rådet. Vi pratar om dagens fastighetsmarknad, vad vi kan förvänta oss framåt och givetvis hela samhällsbyggnadsbranschens utmaning med att minska sin klimatpåverkan.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#nimasvardag – #219

Wow, vilken vecka det har varit. Samhällsbyggarna arrangerade Samhällsbyggnadsdagarna 2022 och förutom att vara på plats så hade jag nöjet att vara co-moderator tillsammans med Caroline Szyber! Ett bra program med riktigt intressanta presentationer och paneler, jag kommer helt klart försöka återknyta till några av dessa i kommande avsnitt av Hela kedjan!

Och apropå Hela kedjan så uppmärksammade Byggindustrin att milstolpen 100 avsnitt har passerats. Jag är inne på deras hemsida dagligen för att uppdatera mig om läget i branschen och jag blir väldigt glad över att de följer med i poddserien!

Nästa vecka gästas podden av Cecilia Hermansson och veckan efter av Ida Karlsson!

Före jul hoppas jag att få möjlighet att prata samhällsbyggnad med Roberto Maiorana, Malin Klintborg, Erik Stenberg, Anders Sjelvgren och Olof Johansson. Planering pågår! (och som vanligt kan ni hjälpa till genom att skicka era frågor till mig)

#nimasvardag – #218


Att den fysiska handeln har förändrats under de senaste 15 åren har nog de flesta märkt av. Det är bara att börja med dig själv – hur handlar du kläder, elektronik och mat idag? Jämför det sedan med hur du gjorde för femton år sedan – ser du någon skillnad?
Det är klart att dessa skillnader i flöden påverkar våra stadskärnor. Men hur?
Emma Hernell arbetar med att undersöka, mäta och analysera den svenska handeln. Hon hjälper oss få svar på hur de senaste årens förändring har sett ut samt vad vi kan se fram emot de kommande åren.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#nimasvardag – #217


Att digitaliseringen är en viktig del av att möta morgondagens krav stämmer nog in på alla företag i samhällsbyggnadsbranschen. För att bli bättre måste vi våga tänka kring, samt skapa, processer och aktiviteter som inte finns idag – och kanske heller inte kan finnas idag men som samtidigt kommer vara oundvikliga inom några år. Ja, ni hör ju – det är inte bara att trycka på en knapp.
Sveriges Allmännytta insåg detta och valde att starta ett treårigt Digitaliseringsinitiativ.
Initiativet avslutades i augusti och i det här avsnittet pratar vi med projektchef Terese Skärvagen om hur det gick.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify