Om Nima Assadi

Om Nima Assadi

Jag är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med examen från KTH. Sedan 2019 arbetar jag som konsult inom samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling. För närvarande har jag två huvudsakliga fokus: Som projektutvecklare driver jag byggprojekt från bygglovsansökan till inflyttning och som verksamhetsutvecklare är jag engagerad i utvecklingsfrågor både på projekt- och central nivå, exempelvis identifiering och mätning av viktiga ledande nyckeltal samt produktivitets- och digitaliseringsmöjligheter.

Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Min styrka är att förstå hur dessa delar påverkar varandra och hitta möjligheter till utveckling.

Vid sidan av mitt arbete som konsult driver jag podcasten Hela kedjan där jag varje vecka bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. I våra samtal fördjupar vi oss inom olika verksamhetsområden samt resonerar kring hur dessa påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? 

Jag har en bakgrund på Veidekke där jag under åtta år var verksam i olika roller såsom projektutveckling och projektering, byggproduktion samt verksamhetsutveckling. 

Under min tid inom projektutveckling och projektering var jag drivande i utvecklingen av Veidekkes VDC-processer. Detta utvecklingsarbete fortsatte under min tid som arbetsledare då jag vid sidan av mina mer traditionella arbetsuppgifter även ansvarade för införande av digital ritningshantering - något vi med framgång implementerade i projektet. 

Som verksamhetsutvecklare var en av mina viktigaste uppgifter i ledningsgruppen att kvantifiera verksamhetens vardag för att med hjälp av siffror och trender säkerställa att ledningen tog faktabaserade beslut. När besluten var tagna var det upp till mig att implementera initiativ som bl.a. berörde strategi, kommunikation, uppföljning samt innovation.

Jag brinner för utveckling och jag brinner för samhällsbyggnad. Tillsammans tycker jag att det är världens bästa kombination.

Erfarenhet

Grundare

2023-

Cost Check Sverige AB

Cost Check är en tjänst för att säkerställa att de materialpriser som ni har blivit fakturerade av era entreprenörer är korrekta, dvs att priserna inte innehåller olika dolda rabatter och kickbacks. Vi har en digital lösning som automatiskt läser in fakturor och med hjälp av olika analysverktyg kommer fram till rätt slutsatser.

Förutom vårt huvudfokus på fakturagranskning och prisverifiering (därav vårt namn) kan vi med samma underlag som vi använder till de analyserna även hjälpa till att säkerställa att rätt material har köpts in, rätt mängd, ta fram underlag för inköpens klimatpåverkan, m.m.

Vi kan även vara med och hjälpa till under anbudsskedet för att säkerställa rätt prisnivåer samt skapa förutsättningar för en smidig kostnadsuppföljning.

Vi arbetar idag med kunder inom samhällsbyggnadssektorn, både inom projekt och förvaltning, och även fast den tekniska lösningen är samma i alla våra uppdrag så kan våra tjänster skräddarsys efter våra kunders behov.

Läs mer här: www.costcheck.se

Konsult inom samhällsbyggnad & verksamhetsutveckling

2019-

Nima Assadi AB

Sedan 2019 arbetar jag som konsult inom samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling, främst med inriktning på utveckling, produktivitet, uppföljning, VDC och projektledning. Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Min styrka är att förstå hur dessa delar påverkar varandra och hitta möjligheter till utveckling. 

Hör av er till mig för mer information: nima@nimaassadi.se

Grundare och värd

2018-

Hela kedjan

Hela kedjan är podden för dig som vill höra om det senaste, viktigaste och mest spännande inom samhällsbyggnad! Vi pratar om bygg, fastigheter, anläggning, infrastruktur, stadsutveckling, arkitektur, politik, ekonomi, ledarskap, digitalisering och en hel del andra spännande områden som tillsammans, likt länkar i en kedja, ska bilda en helhet i samhällsbyggandet!

Podden är oberoende går att lyssna på via Itunes Podcaster, Acast, Spotify och Soundcloud. Sök på ”Hela kedjan”.

Läs mer på: www.helakedjan.se

Styrelseledamot

2019-2020

Samhällsbyggarna

"Samhällsbyggarna är en förening för dig som är engagerad i att utveckla, bygga och förvalta vårt framtida samhälle. Vi är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med ca 5000 medlemmar. Vad som gör Samhällsbyggarna unika är vår bredd eftersom som vi har spetskompetenser inom samhällsbyggnadsområdets alla delar."

Verksamhetsutvecklare

2016-2018

Veidekke Sverige

Ansvarig för Verksamhetsutveckling för Veidekkes bostadsbyggande i Mälardalen.

 • Omsättning: Strax över 1 miljard SEK (2017)
 • Antal medarbetare: 200 (både tjänstemän och yrkesarbetare)

Mina fokusområden:

 • Involverande ledarskap och kultur
 • Strategi och utveckling
 • Struktur och projektuppföljning
 • Innovation och kommunikation
 • Produktivitet

Projekterings- och produktionsledning

2013-2015

Veidekke Sverige

Från anbud, via system- och bygghandlingsprojektering, till produktion. Traversen 18 är ett bostadsprojekt med 230 lägenheter i två huskroppar och ett underliggande garage fördelat på ca 20 000 BTA. Projektet var det första i Stockholm som byggdes enligt Veidekkes koncept VeidekkeMax. Entreprenadsumman var ca 280 miljoner SEK och byggtiden slutade på 21 månader. Både kalkyl och tidplan var framtagna genom, och kopplade till, 4D+ BIM.

VDC-ingenjör

2011-2013

Veidekke Sverige

 • Samordning i 3D-modell
 • Tidplaner kopplade till BIM-modell samt optimering av dessa i flowline/line of balance
 • Modellbaserade kalkyler där 90% av kalkylposterna var kopplade till BIM-modell. Det var även dessa kalkylposter som kopplades till aktiviteter i tidplaneringsverktyget. Vid varje uppdatering av objekt i BIM-modellen uppdaterades även tidplan och kalkyl med per automatik.
 • Planering och modellering av APD-planer i 3D med tidssimulering

Utbildning

Civilingenjörsexamen / Master of Science in Engineering

2006-2011

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad / Degree Programme in Civil Engineering and Urban Management

Övrigt