#nimasvardag – #65

Snart är det dags!

Det ska bli väldigt kul att bjuda in intressanta gäster till spännande samtal om samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnadsbranschen består av olika områden som tillsammans bildar en helhet.
I denna podcast kommer vi dels att fokusera på varje del för sig men vi kommer även att prata om hur dessa individuella delar påverkar helheten, dvs hela kedjan.
Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan?

Inom branschen finns otrolig kompetens och inom mig finns ett brinnande intresse.

Nu kör vi!

#helakedjan