#nimasvardag – #122

När jag arbetade som arbetsledare ute på ett byggprojekt drömde jag om en drönare som kunde flyga runt på projektet nattetid, scanna av ytor, jämföra med dagen innan och på så sätt varje morgon ge mig en rapport om framdriften i projektet.
Mer än fem år senare har jag ännu inte sett någon drönare som lever upp till min dröm – men under mina dagar i Las Vegas träffade jag en hund som kan göra jobbet, nämligen Spot från Boston Dynamics.