#nimasvardag – #210


Jag fick vara med på ett hörn när en expertpanel (check på den ✅) fick svara på aktuella frågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Intressant att de flesta svarade olika, jag har dock läst alla andra svar men håller fast vid mina. För alla som inte har supersyn så kan ni läsa frågor+svar här nedan:

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur bör branschen möta dem?

– En utmaning kommer vara att inse att pandemi, krig, indragna miljötillstånd, stopp i leveranskedjor, m.m. inte är engångsföreteelser. Tvärtom finns stor risk för att detta blir det nya normalläget och då gäller det att anpassa sina affärsverksamheter efter den nya vardagen. Inte lägga alla ägg i samma korg och sedan skylla på någon annan när det blir problem.

Var kommer de största förändringarna att äga rum?

– Med den ovisshet som finns för närvarande kommer det vara svårt att fortsätta med fastprisentreprenader. Denna förändring kommer kräva mer arbete i utvecklingsfasen av projekt samt utformning av entreprenadavtal. Aktörer som har ett stort kunnande och driv samt som som klarar av att arbeta transparent kommer att gynnas. Vad gäller transparensen så är jag själv med och bidrar genom en plattform som lanseras senare i år.

Vilka anledningar finns det till att man bör vara optimistisk för framtiden?

– Sverige har en byggskuld som vi behöver bygga ikapp. Så det vi inte bygger i år kommer vi behöva ta igen längre fram och på så sätt är ”framtiden ljus” eftersom den innebär att vi kommer bygga mer då än nu.

Hur hade ni svarat?