#nimasvardag – #11

Sitter på ledningsgruppsmöte hela dagen idag. Vår region har 200 medarbetare och omsätter en miljard kronor om året så det innebär ett stort ansvar att sitta här i rummet och vara en del i regionens strategiska beslut. Förutsatt att förberedelserna inför mötet är bra kan man hinna med en hel del på 8 timmar – mycket i min roll handlar om att få till flytet. Alla i rummet vill göra sitt bästa, min roll är att bidra till att vi blir bäst tillsammans.

Jag har även en stående punkt som går under ”verksamhetsutveckling” och idag handlar den om hur vi kan öka transparens, kvalitet, värde och engagemang i hela vår projektkedja – från tidiga anbud till avslutad produktion!