#nimasvardag – #20

På tisdag går vi ut med regionens månadsbrev för februari. Denna månad har vi nyckeltalsmässigt valt att fokusera på avfall – jag tror stenhårt på att nyckeltal ger oss en bredare bild av vår verksamhet samt skapar förutsättningar för att kunna utvecklas till det bättre.

De flesta är nog överens om att miljömedvetenheten inom branschen ökar.
Oavsett om syftet är en bättre värld eller bara ekonomi så är min uppfattning att miljöarbetet är en av de viktigaste affärsstrategierna i vår bransch, både vad gäller kund och medarbetare.

jag är i min roll närmare medarbetarperspektivet och min övertygelse är att om ett företag vill anställa de bästa så måste man har någon form av strategi inom miljöområdet – annars är det kört.

Hursomhelst, när jag kollade igenom statistiken för arbetsplatser på min region såg jag att 10% av totalvikten har registrerats som blandat avfall, dvs att det har slarvats i sorteringen på arbetsplatsen. Det blir ganska mycket om man lägger in att de där 10% väger 256 ton och att detta nu måste sorteras om på avfallscentret.

Känns onödigt.

Sidenote: Bäst på att sortera var våra innerstadsprojekt – de som egentligen borde ha sämst förutsättningar. Det handlar med andra ord om mindset. Bild från annan arbetsplats…