#nimasvardag – #32

Månadens ackordssiffror är precis inlästa och som helhet visar min region ett något sämre produktivitetsresultat än förra månaden.
En alltför stor del av arbetstiden läggs på moment som inte är värdeskapande.

Nu tar vi fram handlingsplaner i alla våra projekt. Jag har tidigare skrivit om min övertygelse att det är tillsammans vi ska utveckla branschen – och det håller jag fast vid. Det är enkelt att sitta på sin kammare och peka på alla andra – men för att bli bäst måste vi arbeta fram lösningen tillsammans.

En besvikelse jag vill lyfta fram är bristen på följsamhet till den i Byggavtalet överenskomna tidslistan. Här har vi som arbetsgivare tillsammans med Byggnads ett jättearbete framför oss – hur kan vi hjälpas åt?

Ju fler avsteg vi gör, desto närmare kommer vi ett fullständigt kaos i branschen. Är det vad vi vill?

Jag skulle vilja arbeta tätare med både Sveriges Byggindustrier (The Swedish Construction Federation) och Byggnads. Samarbeta på riktigt och med branschens bästa i åtanke ta fram åtgärder som gör oss bättre. Är det några fler som är på?

Bild från gårdagens genomgång när jag och Thomas Gardell gick igenom alla avsteg. Få förunnat att få arbeta med en så kunnig person som Thomas och för det är jag väldigt tacksam!