#nimasvardag – #38

Siffrorna är inne, månadsanalysen är klar och vi börjar närma oss en statistiskt säkerställd slutsats som kan användas som beslutsunderlag när vi väljer skor för det produktiva steget in i framtidens byggbransch.

Vad det lutar åt?
Att vi med nuvarande förutsättningar och arbetssätt är en alltför lång bit ifrån för att kunna lyckas.

MEN det vi också kan se är att vi med relativt små justeringar kan få upp en riktigt bra fart och snabbt få in rätt kurs.

Självklart är det detta vi strävar efter men det kräver en ökad förståelse för helheten.
Vi är inte riktigt där i dagsläget, det är för mycket fokus på att ”effektivisera” olika delar men där helheten tyvärr missgynnas.

Vi måste hitta nuläget där alla i kedjan är vinnare.

Det företag som först hittar dit kommer kunna dra stora fördelar. Men samtidigt så måste vi ändå inse att marknaden inte alltid, som den gör nu, kommer kunna gå på högvarv – och när det vänder så är det logiskt att de företag som inte fått ordning på sin produktivitet heller inte kommer bli valda av våra kunder.

Ps. Ackordssiffrorna är i nivå med föregående månad, dvs ingen bra nivå. Men jag vill vara tydlig med att jag inte menar att peka ut en viss disciplin, vi är alla med i detta tillsammans. Ds.