#nimasvardag – #46

Sitter tillsammans med Sofia Hasselqvist och planerar inför en konferens som ska genomföras i slutet av juni.

Kul såklart, men även ett superansvar.

Konferensen är på två dagar och deltagarantalet är elva.

2 dagar x 8 timmar x 11 personer = 176 arbetstimmar.
Spelar iofs ingen roll, hade kunnat vara 5000 eller 50. Respekt för kollegors tid måste visas oavsett kvantitet.

Vad är syftet, vad har deltagarna för förväntningar – har vi samma bild av vad vi vill få ut, hur får vi ut det bästa av varandra under konferensen och är det samma nycklar även för en lyckad höst, etc.

Många frågor.

Sofias och min uppgift blir att se konferensen ur flera olika perspektiv och med detta som underlag välja den väg vi tror är bäst.

Sedan ska fler tycka till såklart. Men bara för att man är första instans betyder det inte att man ska ta för lätt på något. Leverans är jätteviktigt och det är vår skyldighet att göra vårt bästa och vara stolta över vår leverans – även om det är ytterligare tio steg som ska tycka till innan programmet är spikat.

En månad kvar.