#nimasvardag – #74

Pratade med Thomas Gardell häromdagen. Han hade besökt ett flerbostadshusprojekt i Oslo där hela stommen var platsgjuten. Ändå upplevde han (både av det han såg ute på bygget samt en titt på tidplanen) att projektet höll minst samma tempo som många av de projekt här hemma som har en stomme som är helt prefabricerad.

Varför?

Det är inte så konstigt. Det gäller att optimera helheten.

Jämför med att köra bil. Om du ska köra en sträcka på 1000 meter och du kör 100km/h första 300m, 30km/h efterföljande 500m och sedan avslutar med att köra 60km/h sista 200m så är det samma sak som att du kör 57km/h hela sträckan.

Du kan absolut köra 100km/h men se då till att hålla farten genom hela projektet – mao planera på ett sätt så det går att dra fördel av den byggmetod ni valt. Det finns många kvadratmeter på arbetsplatsen, se till att resursmässigt dra nytta av detta samt hitta en takt och arbetsordning som möjliggör för hela kedjan i projektet att samverka och bli stark – inte dra åt olika håll och på så sätt i värsta fall skapa brott i en eller flera länkar.

Spring smartare. Inte snabbare.

Det finns bra exempel. Det finns dåliga. De gånger det blivit bra är det nästan uteslutande tack vare en riktigt bra planering redan i tidigt skede. Mer sånt!