#nimasvardag – #15

Varje månad har vi en månadsavstämning där regionens stödfunktioner sitter tillsammans och bl.a. går igenom nuläget i våra projekt, koordinerar fokusområden och får en uppdatering om händelser under månaden som på ett eller annat sätt kommer påverka vårt arbete.
Eftermiddagen ägnas åt att träffa de medarbetare som är nyanställda sedan förra månaden. Om vi tittar tillbaka på de tre senaste åren så har vi haft en väldigt hög personalomsättning i min region.

Det finns självklart olika anledningar till detta, både externa och interna. Min uppfattning är att vi måste vara otroligt självkritiska varje gång vi tappar en medarbetare – vad hade vi kunnat göra annorlunda?

Jag kan exempelvis inte styra över närhet till chef eller eventuella löften under rekryteringsperiod men det jag kan göra är att göra mitt bästa för att alla nya medarbetare ska känna sig välkomna, veta vart de kan vända sig inom olika ämnesområden samt få en känsla för vad företagets värderingar står för, företagets historia och en förståelse för organisationsstrukturen.

Här en bild från förmiddagens månadsavstämning.