#nimasvardag – #22

Artikel i DI från 20 januari om att ”byggarna har incitament att använda billiga material”.
Eller det är egentligen det snällaste citatet i texten.

Jag har aldrig sett fusk i min närhet. Självklart har jag sett missar som efter påtryckning korrigerats men jag väljer att se dessa som just missar – inte medvetet fusk.

Däremot är jag ibland frågande till hur byggentreprenörer vill spara pengar. Ta målning som ett exempel:
För att kapa kostnader brukar det ibland bestämmas att det inte ska målas bakom kök eller garderober. Det är klart, i och med detta sparas lite färg och eventuellt lite tid – Men är vi så pass produktiva att enda sättet att bli bättre är att leta ytor där vi INTE ska måla (och få potentiella kvalitetsförsämringar)?

Finns det inte vinster att hämta i materialflöde, torktider, göra klart på första försöket, utrustning, etc?

Nu tog jag målning som exempel men det gäller nog alla moment – från markförvärv till garantiarbeten.

Är jag fel på det?

Tänk att du ska göra frukost. Du tar fram bröd, lägger det i brödrosten, plockar fram smör & ost från kylskåpet, letar efter smörkniv/osthyvel, någon är i vägen, brer mackan till 90% och lägger på ost. Är sekunden du sparar när du endast brer 90% som är den största möjligheten?