#nimasvardag – #26

Det tog några rapporteringstillfällen men för februari har alla våra projekt skickat in månadsrapporter i det nya formatet. Nu kan vi på en sida summera hur det går för regionen inom områden såsom HR, processer/arbetssätt, kund och ekonomi.

Vi ser dels hur vi ligger till i förhållande till vår målsättning, men vi kan även se vad vi har för trend – dvs vart vi är på väg om vi fortsätter på samma sätt.

Någonting jag har märkt under de senaste två åren är att det kan finnas väldigt många olika uppfattningar om ett nuläge. Med hjälp av det nya styrkortet kommer vi komma närmare den gemensamma bilden. Självklart kommer det att finnas olika teorier om VARFÖR det har blivit såhär eller vilken åtgärd som är bäst för att bli bättre – men nulägesbilden är en förutsättning för att kunna utvecklas (eller för den delen att överhuvudtaget kunna leda en region med miljardomsättning).

Ser fram emot nästa LG-möte där vi kommer inleda med denna punkt!

Ps. Alla projekt får återkoppling kring deras egen trend samt hur de är med och bidrar till helheten. Ds.