#nimasvardag – #42

NU KÖR VI!

Under våren har Hasse och jag arbetat fram ett styrkort som på ett tydligt och enkelt sätt visualiserar KPI:er för den interna bostadsaffären på Veidekke Sverige.

Först och främst visualiseras nuläget i siffror och grafer. Med detta som faktabaserat stöd kan vi då på ett tydligt sätt se hur vi ligger till jämfört med vår målsättning.
En så kallad monitorering.

Men det finns mer. Styrkortet är uppbyggt på så vis att vi alltid kommer att kunna se en trend – och eftersom vi även mäter ”lite mjukare data” så skapar vi oss möjligheter till att kunna ta faktabaserade* beslut inför framtiden.
Key performance indicators.

Och förutom det här med att ”ta rätt beslut” så kommer vi hela tiden på ett enkelt sätt kunna förklara varför någonting känns bra eller dålig, varför vi ska prioritera en viss fas i vår process, etc.

* = OBS Jag vill vara tydlig med att jag INTE menar att faktabaserade beslut är något nytt. Med all den kompetens som finns inom bolaget så är det klart att besluten är faktabaserade – men med detta verktyg (styrkortet) säkerställer vi att alla har samma bild av vårt nuläge och vår trend. Vi eliminerar mao risken för missförstånd samt möjliggör så att fler kloka tankar kan komma in och tillföra i diskussionen.